Quản Lý Chất Lượng

About The Team

Hãy là một phần trong đội ngũ kiểm tra chất lượng sản phẩm và dịch vụ tại các cửa hàng, nhằm góp phần cải tiến chất lượng cũng như đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn của công ty và các quy định bên ngoài.