Marketing

About The Team

Hãy là một phần của đội ngũ năng động và sáng tạo để đưa Thương hiệu chuỗi cà phê hàng đầu Việt Nam lên một tầm cao mới thông qua các chương trình và sáng kiến thú vị về Xây dựng thương hiệu, Tiếp thị sản phẩm, Tiếp thị cửa hàng và Thương mại điện tử.