Nghiên Cứu Khách Hàng

About The Team

Phát hiện các xu hướng và phân tích đa chiều giúp công ty tới gần khách hàng hơn, cũng như giúp đưa ra các quyết định dựa trên dữ liệu và chuyển đổi tổ chức.