Chuỗi Cung Ứng

About The Team

Tham gia vào đội ngũ quản lý chuỗi cung ứng toàn diện trên toàn bộ chuỗi giá trị, hình thức và khu vực, từ lập kế hoạch cung và cầu, mua sắm, sản xuất đến kho bãi và hậu cần.

Job opportunities in Our team